Ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer

4 mei 2021

Iedere ondernemer kan met zieke werknemers te maken krijgen, ook jij. Uiteraard hoop je dat de arbeidsongeschiktheid van korte duur is, maar wat als je personeel voor langere tijd niet kan werken?

Wettelijk ben je verplicht het eerste en het tweede jaar 70% door te betalen wanneer een werknemer ziek is. Echter wordt hier in de CAO vaak van afgeweken, dit verschilt per sector. Als je niet goed verzekerd bent gaat dit heel erg veel geld kosten. Bij een langdurige arbeidsongeschiktheid van een medewerker is de kans groot dat je een vervanger moet aannemen om het gat op te vullen.

Verplichtingen voor jou als werkgever

Op grond van de Wet verbetering poortwachter heb jij als ondernemer allerlei verplichtingen. In deze wet staat vermeld wat de werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Het doorgeven van een ziekmelding aan de arbodienst en het bijhouden van een re-integratiedossier bij langdurig ziekteverzuim zijn voorbeelden van enkele verplichtingen die jij als werkgever hebt.

Bied mogelijkheden voor alternatief werk

Een zieke werknemer kost je gemiddeld 230 euro per dag. Daarom is het verstandig om te bekijken of werknemers op een andere manier ingezet kunnen worden. Dit kan zowel binnen als buiten jouw bedrijf. De werknemer kan bijvoorbeeld bijspringen op een andere afdeling of werk doen wat is blijven liggen. Wanneer je een gebroken been hebt, kan je namelijk nog steeds helpen met de administratie. Een andere mogelijkheid is om voor de werknemer passend werk te vinden buiten de organisatie.

Wanneer werknemers alternatief werk kunnen doen, bevordert dit de re-integratie. Ze blijven namelijk actief, zitten niet de hele dag thuis en de drempel om het oude werk weer op te pakken wordt minder hoog.

Ondersteuning bij ziekte en arbeidsondergeschiktheid van werknemers

Je kan behoorlijk veel tijd kwijt zijn aan alle zaken die komen kijken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers. Je kan dit uitbesteden, waardoor je meer tijd over houdt voor ondernemen. Alle formaliteiten worden voor jou geregeld. De opvolging van een zieke medewerker wordt voor je gedaan en eventuele oorzaken brengen we voor je in kaart. Samen met jou stellen we een actieplan op waarin we naar alle aspecten kijken. Ziekteverlof en arbeidsongeschiktheid kan jouw bedrijf geld en tijd kosten, met Kop & Munt ondersteunen we je hiermee.

Chat openen
1
Hoi! Kunnen wij je helpen?